QUANTUM PHYSICS CYBERPUNK FUTURE : EN GNUTTA FAN FICTION BY TEGEDAO

Quantum Physics förespråkar av alla ting och varelser och förbindelsen av våra 'minds' till ett kosmiskt 'mind'. Universums självkännedom - the infinite matrix. Det eviga landskapet av möjligheter. Vi är alla stjärnstoft biologiskt närvarande för varandra. Vetenskapen av Quantum Physics. Hela universum är ett 'quantum' objekt. En typ av quantum dator. Yttre rymden 'consciousness unlimited'. Enheten bakom den komplexa observerbara verkligheten. Ett quantumfält där den medvetna observeraren påverkar 'utfallet' av fysisk materia; The Quantum Cyber Matrix! Som Morpheus förklarade för Neo i Matrix; Vad är verkligt? Hur definierar du verkligt?

I Matrix världen vetenskapsmännen skapade maskiner i humanoid form med hög artificiell intelligens. Ju mer intelligents dem blev - desto mer insåg maskinerna att dem var en typ av slavar. Till sist lämnade dem människans städer för att bosätta sig ute i öknen och bygga deras eget samhälle med hög artificiell intelligens. Teknologi så avancerad att det överträffade människans med rang. Men till sist utbrast ett kring emellan maskinerna och människan - inte ens atombomber från människan sida lyckades utplåna maskinerna. Detta var bara upprinnelsen till konflikten emellan människan och maskin. Ett krig med hög brutalitet. Maskinerna krävde till sist att människa skulle överlämna sig till dem för en ny värld. Ett neuralinteraktivt program - en datorsimulation för att lura människan att dem lever i den riktiga och normala världen; denna värld var inget annat än Matrix; den nya världen. Allt för att kontrollera och pacificera mänskligheten genom att placera deras kognitiva i en konstruerad virtuell verklighet.

En slags simulerad perfekt utopisk värld. Men det gick inte hem riktigt. Människor ville inte gå med i programmet och kopplar ur sig från det. Vilket ledde till deras död. The Matrix blev inte optimalt. Arkitekten av Matrix var tvungna att tänka om - det artificiella intelligenssystemet som skapade och kontrollerarar Matrix världen. Det största och mest avancerade system i universum - ett viktigt ställe för maskinerna samhälle minst sagt. Men en profetia från ett vist Orakel reste sig ur askan som signalerar slutet av Artificiella Intelligens styre och frihet till all mänsklighet; att hjälpa av The One! Den första människan med kraften till att förstöra The Quantum Cyber Matrix; ingen annan än Neo - vars huvudsakliga mål i första hand egentligen är att skapa frid emellan människan och maskinen. Att resa i den riktiga världen och Matrixvärlden med fritt spelrum.

Men hur ska Neo egentligen förverkliga detta? Jodå - genom att aktivera sina Quantum Physics förmågor. Med hjälp av quantumfältet till att ha tillgång till universums quantumdator i form av 'infinite matrix'. Det som förbinder allt och har potentialen till att rekonstruera alla 'multiverses' i harmonisk enhet. Att skapa ett nytt The Quantum Cyber Matrix där AI och människa samarbetar  - en bättre lösning än att till synes förstöra det tidigare Matrix som till en början inte var Oraklets profetia. Nej då! Neo ska ta saker i egna händer; att skapa frid i universum med hjälp av The Quantum Cyber Matrix!
--
Zion är den sista mänskliga staden i Matrix efter att Artificiell Intelligens tagit över. Zion är byggd 4 kilometer under Jordens yta. Med drygt 250 000 invånare. En stad som till en början byggdes för att rädda mänskligheten från förgörelsen av 'maskinerna'. Neo's huvudsakliga syfte just nu är att beskydda Zion från maskinerna. Befolkningen av Zion har har bekämpat maskinerna i drygt 100 år; men faktum kvarstår - Arkitekten erkänner att Zion är en konstruering tillåten av maskinerna för att frambringa stabilitet till Matrix. Zion är platsen för frälsning där Neo har sin boning; the Next One anses vara Zions 'messiah'. Hur då? Jodå - genom att aktivera sina Quantum Physics förmågor! I 'the infinte matrix' - Neo har öppnat sig för den obegränsade potentialen av ditt kreativa jag. Du formar vad du själv ser. Du är din 'spirit' tittandes på sin egen reflektion i en 'space timer mirror
Neo säger; denna verklighet är mig. Denna verklighet reflekterar mig - denna verklighet är en spegel av mig Neo Awakening i form av Quantum Physics i 'the Quantum Cyber Matrix'. Zion ska uppvakna till detta med hjälp av Neo Messiah. The Next One. Som uppenbarades sig framför Zions stora bibliotek - där historien av mänskligheten är lagrad. Neo pratade till befolkningen; Jag är Neo med ett nytt manuskript till att berika biblioteket ; medvetande vet sig själv som att inte vara separerad från något i form av tid eller rum. Det är att säga till att veta att du är själv det som är allt i livet; inklusive 'The Matrixvärlden' Det ska jag själv helt enkelt aktivera i form av Quantum Physics och rädda Zion från maskinerna; totaliteten av allt medvetande i livet är inom mig; Neo The Next One! Evolutionen av allt liv är inom er alla. Även i en stad som Zion under jorden. Det ska jag aktivera tillsammans med er; 'the infinite matrix of probabilites' - maskinerna ska utplånas. Quantum Physics!

Befolkningen utanför biblioteket i Zion reagerande med stor entusiasm; Neo the next One has spoken. Maskinerna ska inte överväldiga människans armé längre. Arkitekten som skapade Matrix hade inte för avsikt att bara maskinerna ska dominera och att människor bara ska leva i en simulerad verklighet. Nej då; Neo är den 'messiah' ska befria mänskligheten från maskinerna; det har invånarna i Zion insett och som firar detta faktum! Neo! The Quantum Cyber Matrix!
Bland annat ska Neo konfrontera de så kallade agenterna; framför allt Agent Smith. Vars levnad går ut på att förinta allt som kan uppenbara sanningen om Matrix. Inuti Matrix är agenterna alla men även inga. Agenter är de mest farliga 'entities' inom Matrix och som har oerhörda krafter för att manipulera sin omgivning. Nej då - det tog inte lång tid förrän Neo stötte på Agent Smith och aktivera sina Quantum Physics förmågor! Hur då? Jodå - genom föreningen av 'heart and imagination' i din icke-fysiska natur. En obegränsad sådan vars enda begränsning är vad du tror; att manifestera vad som helst du kan fantisera?! Du är det du 'imagine yourself to be'- IMAGINATION! Quantum Cyber Matrix! Neo aktivera denna funktion när han stötte på Agent Smith och förvandla honom till en groda inom Matrixvärlden. Neo the next One har agerat som mänsklighetens räddare; the One and Only. Det firas i Zion och det kommer det göra ett bra tag tag framöver; Neo har agerat; The Quantum Cyber Matrix!
--
"The Matrix is everywhere. It is all around us” – Morpheus

Quantum physics tells us that everything in the Universe from the smallest particles to galaxies is held together by a vibrating field called The Quantum Field of Possibilities. Imagine the Quantum Field of Possibilities as a big ”toy-box” and yourself as the one choosing which ”toys” you want to play with. Events, things and situations in your Reality always have their beginning in the quantum realm as particles or energy waves”Gordana Biernat

THE QUANTUM CYBER MATRIX!-CYBERPUNK FUTURE! - EN GNUTTA FAN FICTION

Quantum physics has shown that everything is energy. That includes us! Physical reality isn’t very ‘physical’ at all. This can be mind boggling if you really think about it, because we perceive our world as very physical.” Ashmi Pathela