AI Revolution

"ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer är en chattrobot eller virtuell assistent, baserad på en stor språkmodell, som har utvecklats av Open AI.
ChatGPT kan besvara faktafrågor, författa användbara texter av olika genre, och samtala på ett människoliknande sätt på många olika språk. ChatGPT kan användas som samtalspartner eller för att skapa sammanfattningar, översättningar, rapporter, uppsatser, annonser, manus, presentationer, berättelser, poesi och sångtexter. Chat GPT är helt enkelt en AI-baserad textgenerator som fungerar som en kreativ 'muse' för att skapa noveller, artiklar och annan text
Elon Musk säger att ChatGPT är läskigt bra!

ChatGPT is a powerful tool for improving communication and collaboration between humans and machines.” - Li Deng

ChatGPT is a fascinating technology that has the potential to transform the way we communicate with machines.”  - Andrew Ng 

ChatGPT has the potential to revolutionize the way we interact with machines and make human-like conversations with AI.”  - Fei-Fei Li 
--
Själv ska jag Tegedao använda mig av ChatGPT i mina 'Writings In Cyberspace' och olika artiklar! CYBERPUNK FUTURE!