CYBERPUNK FUTURE STORIES/WRITINGS BY Tegedao

This article explores the transformative role of science in a cyberpunk city, where the fusion of stargazing, alchemy, and dark matter research creates a neon-lit dystopian utopia. It delves into how virtual reality, quantum mechanics, and artificial intelligence redefine traditional scientific disciplines, enabling unprecedented technological advancements and ethical dilemmas. In this futuristic world, the boundaries of reality and possibility blur, illuminating the infinite potential of human ingenuity. TechnoAlchemy CYBERPUNK FUTURE.

Läs mer  

This article explores how Starseeds, cosmic entities from various star systems, are guiding humanity toward a cyberpunk future through advanced technology and spiritual evolution. It highlights their collaboration with the Galactic Federation, the role of Galactic Shamans, and the diverse origins of these pioneers, who are transforming our world into a multidimensional society starting with Mars. Starseeds possible scenario!

Läs mer  

This article explores the distinctive role of sound and music in creating the immersive atmosphere of the cyberpunk genre across films, games, and literature. It details how synthesized music, ambient urban sounds, mechanical noises, and voice modifications contribute to crafting a futuristic yet gritty soundscape. These elements reflect the central themes of cyberpunk, such as the fusion of human and machine and the contrast between technological dominance and human isolation, enhancing the overall narrative and aesthetic experience.

Läs mer  

This article about "The Singularity is Near" discusses Ray Kurzweil's prediction of a future where artificial intelligence surpasses human intelligence, leading to a merger of AI and biological consciousness. This concept aligns with cyberpunk themes, emphasizing the blend of advanced technology with human elements and the transformation of reality. It explores the cyberpunk idea of a technologically advanced world where the line between humans and machines blurs, raising questions about identity, ethics, and the nature of consciousness in a high-tech, interconnected society.

Läs mer  

This article explores the future of cyberpunk technology where artificial intelligence and biological consciousness merge, creating a new reality. It envisions a world where the boundaries between technology and biology are erased, allowing for unlimited perceptual experiences in outer space and the ability to create one's own reality. This fusion prompts profound ethical and philosophical questions about identity and existence in a future where technology and consciousness are indistinguishably intertwined.

Läs mer  

Artificiell Intelligens är på uppgång och kommer omfamna människans värld inom en ganska så snar framtid. En revolution! Jag väljer att illustrera detta genom processen av den framtida staden; Cyberpunk Future i form av AI Smart City! Högst futuristiskt!

Läs mer  

FAN FICTION The Code Talker Istaga Navajo är en ‘Native American’ som jobbar med espionage för USA’s räkning under Andra Världskriget. Han har fått jobb som Code Talker att samla intelligens om ett Nazi Super Weapon – det så kallade Fo Fighter. I sin jakt för att ta reda på vad detta vapen handlar om får han spirituell hjälp från ’the Star People’. Utomjordingar som besökte ’Native Americans’ en gång i tiden i Amerika. Detta leder till upptäckten att Nazi Super Weapon är ett övernaturligt vapen skapat av Lord Chaos och CHAOS GODS. Navajo som fick spirituella krafter av ’the Star People’ – förvandlade sig till Marvel-superhjälten Nighthawk för att konfrontera Lord Chaos och rädda mänskligheten från destruktiva krafter och dess förfall. Insikter om den sanna naturen om universum erhålls och är sannerligen ’mind blowing’ i ett hisnande möte. Hur ska det sluta? Där jag TEGEDAO är författaren! FAN FICTION

Läs mer  

Cassey MacKensie är en cryptozoolog från Skottland Edinburgh som drömmer om att upptäcka Loch Ness Monstret - genom att använda psychedelics ger han sig in i en värld där dessa cryptider (legendariska mytomspunna varelser) tycks leva. Vilket leder honom till ett magiskt äventyr i den märkliga världen tillhörandes cryptider. Häftiga möten äger rum och banbrytande visdom erhålls från andra dimensioner. NESSIE MYTHPUNK! Där jag TEGEDAO är författaren!

Läs mer  

Framtidens 'space ships' för att resa ute i rymden är högst Cyberpunk Future. Som den Cyberpunk jag är vill jag gärna flyga mitt eget 'space ship' i form The ISS Astral Tegedao. Yttre rymden Consciousness unlimted!

Läs mer  

Aristofane Mazzetti är en ung renässans humanist från Siena/Toscana under början av medeltiden 1300-talet. Ute i det Toscanska landskapet studerar han vetenskap i form av Natural Philosophy som leder in honom till Natural Magic. Den harmoniska holistiska relationen med mikrokosmos/individen och makrokosmos/universum. Detta leder till att han uppvaknar till den sanna realisationen om verkligheten och tidsresande in i framtiden i Limitlessness Holographic Consciousness Unlimited Universe! THE NATURAL RENAISSANCE MAGICIAN! CLOCK-PUNK! Där jag TEGEDAO är författaren!

Läs mer  

"City of Dreams" (COD) is an innovative metaverse game that transports players into an expansive, interdimensional urban landscape. It’s a virtual world where each district and building opens doors to different realities, blending elements of various eras and realms. In COD, players engage in immersive exploration, dynamic storytelling, and social interaction within a city that constantly evolves and reacts to their choices

Läs mer  

Star Atlas är ett storslaget multiplayer blockchain strategi-spel om rymdutforskning. Fördjupa dig själv i detta spektakulära levande metaverse och upplev framtiden år 2, 620! Ett universum av möjligheter: BUILD YOUR FORTUNE IN YOUR HOME IN SPACE AND EXPLORE AND CONQUER! Star Atlas är verkligen ett unikt intergalaktiskt spel som kommer garanterat ta gaming-världen med storm!

Läs mer