Cyberpunk Subgenres finns det gott om - här kommer några;

Bronzepunk tar 'Greco-Roman aesthetics' och placerar det i en pseudo- modern world'; Grekisk och Romersk konst och arkitektur. Avancerad teknologi byggd av riktigt Ancient Greek och Romersk teknologi - ofta magisk teknologi given av gudarna är involverade i hanterandet av denna teknologi. Grekisk och Romerska vapen och rustning med detaljer som anspelar till ett mer teknologiskt avancerat samhälle. En Bronzepunk bok jag varmt skulle rekommendera är Achilles vs. Mecha - Hector; A Bronzepunk Adventure - en story likt Blade Runner mixat med Homer!

Biopunk fokuserar på bioteknologi istället för informationsteknologi  som Cyberpunk vanligtvis fokuserar på. Historierna handlar om 'generic enginering', biohacking, bio-tech mega-corporations och förtryckande 'government agencies' fokuserade på att manipulera mänskligt DNA.

Clockpunk är en Cyberpunk - avledning som skildrar Renaissance - eran (1300-1600-talet). 'Science' och teknologi baserad på 'pre-modern' design. Retrofuturistisk teknologi; till exempel i form av Da Vincian 'machinery designs'.

Solarpunk är ett alternativ till Cyberpunk-fiction som uppmuntrar optimistiska föreställningar av framtiden. Att leva i harmoni med naturen; a post-scarcity, post-capitalistic, post-hierachy värld där mänskligheten ser sig själv som en del av naturen. Till exempel 'clean energy' ersätter 'fossil fuels'; grön arkitektur, grön design och grön energi! Kim Stanley Robinson har skrivit två fina böcker i denna genre; New York 2140 och Future Primitive : The New Ecotopia

Elfpunk är en subgenre av urban fantasy där traditionella mytologiska varelser som 'faeries' och 'elves' är transplanterade från 'folklore' in till modern 'urban setting'.

Mythpunk är klassisk 'folklore' och 'faerie' historier med 'hyper poetic postmodern' förändringar. Mythpunk narrativ fokuserar på att förändra 'folkloric source' material. Väldigt likt Elfpunk.

Steampunk är en retro-futuristisk genre med influenser från 'the Steam Age'. 1793-1837; Industriella Revolutionen - 1837-1901; Victorian Era. Denna Ångpunk grundar sin estetik på ångmaskiner, luftballonger och mekaniska matematikmaskiner och annan teknik från industriella revolutionen.

Islandpunk är en retrofuturistisk subgenre av Cyberpunk som inkluderar narrativ utspelad på öar, där ö-baserade teknologier utnyttjas och utforskar möjligheten av en ö-civilisation som skulle resultera i de bästa levnadsförhållanden möjligt för mänskligheten!

Se där ja - de var lite exempel på Cyberpunk subgenres med egna futuristiska sciene-fiction twists! Jag rekommenderar er att utforska detta rika stycke fiction på egen hand!
RETROFUTURISTIC CYBERPUNK FUTURE!